تماس با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/06-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشکده پزشکی –طبقه دوم –کنار تالار هشت گوش –دفتر معاونت دانشجویی دانشکده

تلفن : 37929064

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir