تماس با روابط عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/27-12:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نشانی:خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی ساختمان اداری

شماره تماس:36693880-37929048-031

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir