تماس با روابط عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/27-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نشانی:خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده پزشکی ساختمان اداری

شماره تماس:36693880-37929048-031

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir