تماس با آموزش

تاریخ ایجاد شنبه,1393/11/18-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آدرس: اصفهان میدان آزادی خیابان هزار جریب دانشکده پزشکی
کد پستی:81746-73461

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir