تقویم بازآموزی ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/09-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 تاریخ  موضوع  محل اجرا
10/2/92 50849.pdf  تالار زيتون
 28/3/92  92.3.28.pdf  تالار زيتون
 17/4/92  92.4.17.pdf تالار زيتون
 30/7/92    
 28/8/92    تالار زيتون
 23/10/92    تالار زيتون
 5/3/93  كنفرانس گوش  تالار زيتون
 9308/20  ملاحظات گوش و حلق و بيني  تالار زيتون
 93/10/23  بيماريهاي بيني  تالار زيتون
93/11/29  بيماريهاي  شايع بيني  تالار زيتون
10/10/94 باز سازي در سر و گردن هتل آسمان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir