تقدیر از 4 نفر از دانشجویان رتبه های برتر آزمون ورودی Ph.D و کارشناسی ارشد سال 1396 در بیست و هفتمین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی بيست و هفتمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 96/9/28 از ساعت 7 الی 11 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید از 4 نفر از دانشجویان رتبه های برتر آزمون های ورودی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال 96 به شرح ذیل تقدیر به عمل آمد.

1-خانم نیرالسادات نوری عسکرانی رتبه اول آزمون ورودی دکتری تخصصی در رشته ژنتیک

2-خانم محبوبه هادی پور رتبه چهارم آزمون ورودی دکتری تخصصی انگل شناسی

3-خانم زهرا بهشتی منش رتبه چهارم آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی

4-خانم فاطمه رضایت رتبه پنجم آزمون ورودی دکتری تخصصی در رشته ایمنی شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir