تقدیر از همکار بازنشسته دانشکده پزشکی،خانم بتول دائی غفاری در چهاردهمین جلسه شورای معاونین دانشکده در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی سیزدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 96/5/31 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید از خانم بتول دائی غفاری همکار بازنشسته دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir