تقدیر از فرهیختگان دانشکده پزشکی در هشتمین جلسه شورای معاونین

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/28-10:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 98/3/28 هشتمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از خانم ها دکتر مهشید حقیقی و دکتر شهلا آکوچکیان که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir