تقدیر از فرهیخته دانشکده آقای دکتر همايون تابش در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از آقای دکتر همایون تابش که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند نیز توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir