تقدیر از سه نفر از اعضای محترم هیات علمی بازنشسته در دومین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 97/1/28 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از تلاش های ارزنده آقایان دکتر محمد قریشی، دکتر خلیل ا... ناظم و دکتر محسن مسجدی اعضای محترم هیات علمی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند، توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir