تقدیر از سرکار خانم پروانه نصری در بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین دانشکده در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-10:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بیست و چهارمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 96/8/23 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در طی این جلسه از سرکار خانم پروانه نصری به پاس خدمات و زحمات ارزشمند ایشان در دفتر ریاست دانشکده تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir