تقدیر از سرکار خانم دکتر معقول و آقای احمد رضا امیر خانی همکار بازنشسته در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-12:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 97/5/9 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در طی این جلسه از سرکار خانم دکتر معقول بابت خدمات ایشان در طول تصدی مسئولیت بهبود کیفیت آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و همچین آقای احمد رضا امیر خانی همکار بازنشسته توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir