تقدیر از دو نفر از اعضای محترم هیات علمی که افتخار بازنشستگی نائل گردیدند در سی و ششمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/07-12:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در سی و ششمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 95/11/19 از آقایان دکتر غلامحسین احمد زاده عضو محترم هیات گروه روانپزشکی و دکتر سید احمد رضا اخوت عضو محترم هیات علمی گروه گوش و حلق و بینی که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir