تقدیر از آقای دکتر مرتضی پور احمد و مسئول سابق دوره ICM در بیست و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در بیست و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 96/8/2 برگزار گردید از آقای دکتر مرتضی پور احمد مسئول سابق دوره ICM به پاس خدماتی که در طول تصدی مسئولیت داشتند با اهداء لوح سپاس تقدیر به عمل آمد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir