تقدیر از آقای دکتر مرتضی پور احمد و مسئول سابق دوره ICM در بیست و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/03-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در بیست و دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی که در روز سه شنبه مورخ 96/8/2 برگزار گردید از آقای دکتر مرتضی پور احمد مسئول سابق دوره ICM به پاس خدماتی که در طول تصدی مسئولیت داشتند با اهداء لوح سپاس تقدیر به عمل آمد. 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir