تقدیر از آقای دکتر محمد جاودان عضو محترم هیات علمی بازنشسته در دومین جلسه شورای معاونین دانشکده در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-13:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال جاری که در روز سه شنبه مورخ 96/1/29 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در طی این جلسه از آقای دکتر محمد جاودان عضو محترم هیات علمی بازنشسته دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir