تقدیر از آقای دکتر محمد جاودان عضو محترم هیات علمی بازنشسته در دومین جلسه شورای معاونین دانشکده در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/01/29-13:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال جاری که در روز سه شنبه مورخ 96/1/29 در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در طی این جلسه از آقای دکتر محمد جاودان عضو محترم هیات علمی بازنشسته دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آمد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir