تقدیر از آقایان دکتر مجتبی رحیمی و دکتر حمید رحیمی در هشتمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 97/3/22 هشتمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از آقای دکتر حمید رحیمی به پاس زحمات ایشان در طول تصدی مسئولیت سرپرستی گروه آسیب شناسی و آقای دکتر مجتبی رحیمی به پاس زحمات ایشان در طول تصدی مسئولیت معاونت درمان دانشکده پزشکی توسط معاونت محترم آموزشی دانشگاه و هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir