تعهدات (ضریب k)

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/16-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

دکتر مریم ملک

Dr. Maryam Malek

CV

دکتر فاطمه معقول

Dr. Fatemeh Maghool

CV

دکتر مائده قاسمی

Dr. Maedeh Ghasemi

CV

دکتر آزاده یزدی

Dr. Azadeh Yazdi

CV  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir