تصویب موضوع پروپوزال

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-7:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پروپوزال پایان نامه کارورزی خانم مرضیه اکبری سامانی دانشجوی پزشکی تحت عنوان "بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره منشور حقوق بیمار در سال 1397" به راهنمایی آقای دکتر بهزاد شمس و خانم دکتر پرستو گلشیری در شورای 3/11/96 گروه مطرح و توسط اعضا تصویب شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir