تشکیل کمیته های تخصصی دروس معارف اسلامی دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-12:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کمیته های تخصصی دروس ( مبانی نظری اسلام - انقلاب اسلامی - منابع اسلامی و اخلاق اسلامی و دانش خانواده)گروه معارف اسلامی دانشگاه با دستور کار:

انتقال دغدغه های آموزشی و پژوهشی مدیر گروه

تبادل نظر درباره شیوه روش تدریس برتر

پرسش ها و شبهات جدید و پاسخ ها

در فاصله زمانی میان دو ترم تحصیلی  سال جاری و با حضور اساتید برگزیده گرایش های مذکور در مکان گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir