تشکیل کمیته تخصصی منابع اسلام(تفسیر قرآن)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-11:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کمیته تخصصی منابع اسلام، درس تفسیر قرآن (نشست تخصصی اساتید درس تفسیر قرآن کریم) روز دوشنبه ۱ بهمن ماه سال جاری با محور های موضوعی : - ارائه شبهات جدید درمورد قرآن کریم و پاسخ آن توسط اساتید محترم - کارآمدترین روش تدریس موفق در تفسیر قرآن - پیشنهاد موضوعات ضروری در تدریس تفسیر قرآن کریم ، در اتاق جلسات معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی به سرگروهی جناب آقای دکتر محمود ایوبی وبا حضور اکثراعضاء تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir