تشکیل شورای عمومی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-12:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای عمومی گروه معارف اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه ۵ دی ماه سال جاری ، با حضور اعضاء محترم شورا در دفتر مدیر گروه ، بادستور جلسه : ارائه گزارش برگزاری کرسی های آزاداندیشی و مرحله نهایی تکمیل برنامه سه ساله مرکز پژوهش های بین رشته ای ، قرائت نامه  مدیر جذب و سنجش و ارزیابی نهاد مرکز و نامه اعلام نیاز گروه طب ایرانی و بررسی پیشنهاد برگزاری کارگاه دانش پژوهی میان رشته ای ، تشکیل گردید.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir