تشکیل جلسه شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای گروه معارف اسلامی  با دستور جلسه : بررسی واحد های درسی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه  و مسائل جاری گروه ، در تاریخ ۹۸/۶/۲۷باحضور اعضاء و مدیر محترم گروه در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشکده تشکیل گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir