تشکیل جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه معارف اسلامی دانشگاه با حضور مدیر و اعضاء محترم در اتاق جلسات معاونت محترم پژوهشی دانشکده پزشکی ، روز شنبه ۹ شهریور ماه برگزار گردید.

بررسی مسائل آموزشی گروه در آستانه سال تحصیلی ۹۹-۹۸و نیز تاکید بر ضوابط و مقررات آموزشی جهت کلیه اساتید محترم گروه ، دستور جلسه این شورا بود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir