تشکیل جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین شورای آموزشی گروه معرف اسلامی در سال جاری ، چهارشنبه  ۱۸ اردیبهشت ماه با حضور اعضاء محترم شورا در اتاق شورای مرکز توسعه  پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت تشکیل گردید.

میهمان ویژه این شورا که با دستور جلسه « هماهنگی درخصوص آموزش های مجازی  گروه و ضوابط اجرایی آن » تشکیل گردیده بود جناب آقای دکتر آرش نجیمی ؛ رییس محترم مرکز آموزش های مجازی دانشگاه بودند. که ایشان در ضمن بیان توضیحاتی درخصوص برنامه ها ، امکانات وچگونگی همکاری با  مرکز آموزش های مجازی دانشگاه ؛ بر تعامل سازنده مرکز آموزش های مجازی و گروه معارف اسلامی تاکید و ابراز علاقمندی نمودند.در پایان جلسه شورا ضمن تشکر از توضیحات جانب آقای دکتر نجیمی ، مقرر شد در جلسه آینده شورا ، اساتید داوطلب تعیین و انجام کلاس های مجازی از طریق دانشکده درخواست گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir