تبریک اعیاد شعبانیه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه که مقارن با روز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز استاد می باشد را به اساتید گرامی و تمامی دانشجویان تبریک عرض می نمائیم

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir