تبریک اعیاد شعبانیه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه که مقارن با روز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز استاد می باشد را به اساتید گرامی و تمامی دانشجویان تبریک عرض می نمائیم

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir