تبریک ارتقاء مرتبه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر غلامرضا قاسمی عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir