تاریخ امتحانات دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/01-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

تاریخ  مکان  مباحث امتحانی  
 17/12/92  بیمارستان الزهرا(س)  کتاب رابینز عمومی-قلب و عروق - مباحث کلینیکال (فصل 3و4و7و9و10 هنری)  
94/2/15  بیمارستان الزهرا (س)  امتحان کتبی (اکرمن ،رابینز ، هنری)  
94/2/21 دانشکده پزشکی (گروه آسیب شناسی ) امتحان عملی  

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir