تاریخچه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-11:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

این معاونت همزمان با افتتاح  دانشکده پزشکی  در روز 27 آذرماه  1325 در خانه محقری واقع در خیابان احمد آباد شروع به کار نمود در آن زمان آموزشگاه عالی بهداری در این خانه افتتاح شد و دانشجویان پس از 4 سال تحصیل موفق به اخذ درجه بهدار می شدند . سپس آموزشگاه به دبیرستان سعدی منتقل شد و از آزمایشگاههای دبیرستان استفاده می شد. از سال 1329 دوره پزشکی عمومی به صورت 6 سال ارائه شد و در سال 1341 ساختمانهای دانشکده به مکان فعلی منتقل شد . به علت تفکیک دو وزارت فرهنگ و آموزش عالی  و وزارت بهداشت در سال 1365 این معاونت به شکل فعلی خدمات مورد نظر را ارائه می دهد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir