تاریخچه کتابخانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-5:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سوگند نامه فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

                                                      بنام ایزد توانا و پروردگار یکتا

           
 اکنون که برای پرداختن به پیشهء پزشکی  شایستگی یافته ام ،در بربراین کتاب آسمانی بخداوند خالق جهان و شفا دهنده بیماران و الهام بخش پزشکان در تجویز دارو و درمان ، سوگند یاد می کنم و روان پاکان را گواه میگیرم که همواره در پیشهء خود در راه پرهیزگاری َگام بردارم ودر برابر عزتّ فنّ پزشکی ،سیم و زر و جاه و مقام را خوار بدارم و بیماران از پا افتاده را دستگیر باشم و راز بیماران را هیچگاه فاش نسازم و بدان داروهای کشنده و افکنندهء جنین نپردازم و استاد خود را که این فنّ شریف را به من آموخته است  مانند پدر گرامی دارم .
اینک  با پیمانی استوار پایبندی خود را باین تعهد وجدانی ابراز میدارم و اجرای این سوگند را وثیقه ءشرافت فنّ پزشکی خویش میسازم.

 تاريخچه كتابخانه دانشکده پزشكي :
--------------------------------
   پيشرفت علوم پزشكي بر پايه تجربه و تحقيق بنيان نهاده شده است و در اين امر نقش كتابخانه‌ها از نظر اهميت وبه عنوان مهمترين ابزارآموزشي اجتناب نا پذير است.

در سال 1325 همزمان با تاسيس دانشكده پزشكي ،كتابخانه اين دانشكده به صورت مشترك با دانشكده داروسازي كه درآن موقع تاسيس شده بود در خيابان ابوذر شروع بكار نمود.

 در سال 1348 دانشكده داروسازي و كتابخانه پزشكي از يكديگر جدا گرديدندوكتابخانه پزشكي در سالن دكترشريعتي فعلي در دانشگاه مستقرگرديد.

در سال 1356 عمليات ساختماني محل فعلي كتابخانه واقع در ضلع شرقی دانشکده پزشکی آغاز گرديد.

در سال 1360 با اتمام عمليات ساختماني كتابخانه به ساختمان جديد منتقل شد .

 کتابخانه دانشکده پزشکی در دوساختمان در مجاور هم قراردارند.

 در ساختمان اول :
طبقه همکف شامل :مخزن کتابخانه ، بخش امانت ،بخش دیداری وشنیداری ، بخش پایان نامه وبخش مرجع می باشد.ودرطبقه اول سالن مطا لعه (خواهران وبرادران ) روبروی معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی قرار گرفته است.
 در ساختمان دوم :
بخش مجلات و اطلاع رسانی کتابخانه پزشکی روبروی ساختمان کتابخانه  قرار گرفته است.
 مساحت ساختمان كلي كتابخانه 1080متر مربع مي باشد.
 و شامل : مخزن كتابخانه :360 متر مربع (طبقه همکف )
 سالن مطالعه دانشجويان : 360 متر مربع (طبقه اول )
 سالن مجلات : 360 متر مربع (ساختمان روبروی کتابخانه )
  كتابخانه در حال حاضر با 17 نفرپرسنل در دو نوبت كاري (صبح  وعصر)از ساعت 7:30 لغایت 19به دانشجويان و اعضاء هيئت علمي و... سرويس دهي مي نمايد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir