تاریخچه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی با هماهنگی سایر مسئولان و متولیان فرهنگی دانشگاه، مسؤول ارزیابی وارتقای وضعیت فرهنگی در دانشکده است. معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده به عنوان متولی اصلی در امر بسترسازی و توسعه فعالیت های فرهنگی و هم چنین در مقام رابط و بررسی کننده درخواست های صنفی، فرهنگی، رفاهی و تربیت بدنی دانشجویان، با ایجاد یک تعامل سازنده و همکاری صمیمانه با دانشجویان، به ارائه خدمات می پردازد تا شرایط معنوی و رفاهی مناسب جایگاه فراگیرانی که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به عنوان دانشگاه محل تحصیل خود انتخاب کرده اند را درحوزه دانشکده فراهم نماید.

این معاونت در سال 1385  رسما دارای چارت سازمانی شده و از آن سال تا به اکنون در قالب معاون دانشجویی فرهنگی، قائم مقام معاون دانشجویی فرهنگی و کارشناسان این حوزه فعالیت می نماید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir