تاریخچه معاونت امورهیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/02-10:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه معاونت امورهیات علمی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir