تاریخچه معاونت امورهیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-7:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ابتدا مدیریت امور هیات علمی، پس از اجرای مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه در اسفند ماه سال ۱۳۸۴ و انتقال اداره امور اعضای هیات علمی ازمدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه به حوزه معاونت آموزشی،از ابتدای سال ۱۳۸۵در معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل و شروع به کار نمود عمده فعالیت این مدیریت انجام امور اداریو استخدامی اعضای محترم هیات علمی است که در قالب چهار اداره فعالیت می کند.

اما دانشکده پزشکی اصفهان:

این معاونت در تاریخ 92/11/15 در دانشکده پزشکی اصفهان تاسیس شد. این معاونت که جزء معاونت های ایجاد شده در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشکده های پزشکی تیپ یک می باشد در بهمن ماه 1392 طی حکمی که از سوی ریاست وقت دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر صبری، آقای دکتر سید محمد حسن امامی دهکردی به عنوان اولین معاون امور هیات علمی و ارتباطات بین الملل و بین دانشگاهی دانشکده پزشکی منصوب گردید. این معاونت با هدف تسهیل در کلیه امور اعضای محترم هیات علمی از قبیل جذب و استخدام اعضای هیات علمی، ارزشیابی، ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی، تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی ، امور رفاهی اعضای هیات علمی و ... ایجاد گردید. و در حال حاضر سرکار خانم دکتر نسترن ایزدی مود از تاریخ 96/07/01 به عنوان معاونت امور هیات علمی و ارتباطات بین الملل و بین دانشگاهی دانشکده مشغول به کار می باشند.

حوزه های زیر مجموعه این معاونت عبارتند از:

  • مدیریت جذب فراخوان هیات علمی

  • مدیریت روابط بین الملل

  • مدیریت روابط بین دانشگاهی

  • کمیته منتخب ( حوزه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی)

  • مدیریت امور رفاهی اعضای محترم هیات علمی

  • دفتر فرهیختگان 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir