بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت پرشکان و ماما

تاریخ ایجاد جمعه,1397/09/09-12:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بیست و پنجمین و بیست و ششمین جلسه دوره آموزش طب ایرانی جهت رشته های پزشکی، دستیاران،پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/9/8 با موضوعات مباني علاج بیماری های دماغ، دوار و سدر و در روز جمعه در تاریخ 97/9/9 با موضوعات خدر و تشنج در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پزشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم طب ایرانی برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir