بیانیه دکتر محمود خدادوست در نخستین نشست علمی و پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای «سلامت و دین»

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-15:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دکتر محمود خدادوست، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نخستین نشست علمی و پژوهشی مطالعات میان‌رشته‌ای «سلامت و دین» بیان کرد:️ با توجه به جامعیت دین اسلام، بهره‌گیری از ظرفیت آموزه‌های اسلامی در تمام ابعاد زندگی ضرورت دارد، اما نحوه رویکرد و چگونگی استفاده از این ظرفیت نیز بایستی متفاوت از چیزی باشد که خدای ناکرده از دین استفاده ابزاری شود. انتساب اجتهادهای شخصی در حوزه سلامت به دین و ائمه، ظلم به دین و اسلام است. استفاده از ظرفیت‌های دین در حوزه سلامت نباید به دکانی برای  کاسبی تبدیل شود که روکش آن آیات و روایات بوده و عده‌ای به دنبال بهره‌برداری شخصی خود از این فضا باشند. در نشست‌های فراوانی که در سال‌های اخیر با علما و بزرگان در حوزه سلامت و دین داشته‌ایم، نگرانی خود را از نگاه‌های اخباری‌گری و ابزاری به دین ابراز کرده و این نشست‌ها موجب شده است که نگاه افراطی و تفریطی به این حوزه نداشته باشیم. بایستی از ظرفیت دین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین استفاده کنیم،  نباید در استفاده از ظرفیت دین در حوزه سلامت، سطحی عمل شود.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir