بسته ها و جزوات آموزشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/04-7:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

بسته ها و جزوات آموزشی
 
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir