برگزای جلسه معاونین درمان دانشگاه و دانشکده در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/09-5:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 98/10/7 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده جلسه ای با حضور رئیس دانشکده پزشکی، معاون درمان دانشگاه، مدیر درمان دانشگاه و معاون درمان دانشکده برگزار گردید. در این جلسه پیرامون نقش معاونت درمان دانشگاه و دانشکده و چگونگی تعامل بین معاونین درمان در بیمارستان های آموزشی بحث و تبادل نظر بعمل آمد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir