برگزای جلسه مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 از ساعت 7:30 الی 9:30 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده و مدیران گروه های علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه، در خصوص نیازهای مرتبط با آموزش و ارزشیابی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی ، تخصصی کردن آزمایشگاه های موجود در گروه ها، برگزاری منظم دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برگزاری آزمون های مرتبط با ترم ارائه شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir