برگزاری کلینیک آموزشی به مناسب روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به مناسبت روز آموزش، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کلینیک آموزشی از ساعت 14 تا 16 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 در محل تالار هشت گوش برگزار کرد. در این کلینیک مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش، کارشناسان مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی و سایر مدرسین و اعضای هیأت علمی و نیز نماینده فراگیران دانشگاه در یک بحث گروهی به مباحثی چون انگیزش، نشاط علمی، مطالبه گری علمی و اخلاق در آموزش پرداختند.

مراسم روز آموزش دانشکده پزشکی در چارچوب برنامه های هفته آموزش دانشگاه در دانشکده پزشکی برگزار می شود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir