برگزاری کارگروه ارزشیابی مقطع علوم پایه دوره آموزش د کترای عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-13:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 11 تا 12 روز یک شنبه 97/8/6 دهمین کارگروه ارزشیابی برنامه جدید مقطع علوم پایه دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی با حضور کارشناسان آموزش علوم پایه معاونت آموزش پزشکی و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی در محل دفتر توسعه آموزش برگزار شد. در این جلسه در خصوص نحوه اجرای برنامه جدید آموزش علوم پایه، نقاط قوت و ضعف، و چالش های موجود بحث و تبادل نظر گردید. اجرای برنامه دوره آموزش دکترای عمومی پزشکی از اول مهر ماه 1396 شروع شده و دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی موظف به برگزاری متناوب کارگروه های ارزشیابی این برنامه می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir