برگزاری کارگاه یکسان سازی تدریس ویژه اعضای محترم هیات علمی بالینی در تالار زیتون

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/08-8:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه یکسان سازی تدریس در ICM ويژه اعضای محترم هیات علمی بالینی در تاریخ  95/3/6 از ساعت 8 الی 12 در تالار زیتون EDC توسط دفتر توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir