برگزاری کارگاه کارآفرینی مدل های کسب و کار برای دانشجویان پزشکی در گروه پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-5:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به سیاست مبنی بر لانه گزینی مبحث کار آفرینی در دروس دانشگاه در تاریخ 26 بهمن کارگاه کارآفرینی ومدل های کسب و کار برای دانشجویان پزشکی دوره کار آموزی پزشکی اجتماعی در سالن شورای این گروه برگزار گردید این کارگاه که با استقبال خوب دانشجویان همراه شد توسط اقای مهندس فرید ملک احمدی رییس اتاق جوانان بین الملل اصفهان و مدرس و مشاوره دوره های کار افرینی برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir