برگزاری کارگاه چگونگی بازخورد به مناسبت روز آموزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به مناسبت روز آموزش دانشکده پزشکی از ساعت 9-7:30 روز دوشنبه 9 اردیبهشت 98 کارگاه چگونگی بازخورد ویژه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی با حضور 80 نفر از اعضای محترم هیأت علمی گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی و سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محل تالار هشت گوش دانشکده برگزار شد. در این کارگاه روشها و چگونگی بازخورد توسط مدرسین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارائه گردید. این کارگاه دارای امتیاز توانمندی برای اعضای هیأت علمی بود.

برنامه های روز آموزش دانشکده پزشکی که در چارچوب هفته آموزش برگزار می شود شامل: کارگاه چگونگی بازخورد ویژه اعضای هیأت علمی، مراسم و جشن روز آموزش و کلینیک آموزشی است.

هفته آموزش همه ساله در سطح دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار می شود و طی آن کارگاههای متفاوت، مراسم و جشن آموزش در هر دانشکده توسط دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها اجرا می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir