برگزاری کارگاه های توانمند سازی دستیاران جدید الورود

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/01-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه های توانمند سازی ویژه دستیاران پذیرفته شده سال جاری رشته های مختلف تخصصی از تاریخ 1396/6/19 لغایت 1396/6/30همزمان در 4 محل (مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه، تالار زیتون، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، تالار دکتر حکمی و تالار هشت گوش) دانشکده پزشکی برگزار گردید.

گواهی مربوطه پس از پایان کارگاه ها به دستیاران ارائه خواهد شد. شایان ذکر است دوره آموزشی دستیاران در گروههای آموزشی از روز شنبه 1396/7/1 آغاز می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir