برگزاری کارگاه نقد تدریس به مناسبت هفته آموزش در دانشکده پزشکی.

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/02/13-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه نقد تدریس ویژه اساتید محترم هیات علمی در تاریخ 96/2/17 به مناسبت هفته آموزش در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

متقاضیان نقد لازم است موارد ذکر شده در فایل پیوست را تا چهارشنبه 96/2/14 به دفتر EDO دانشکده پزشکی ارائه نمایند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir