برگزاری کارگاه توانمند سازی "طراحی سوال و بارگزاری درسامانه سبا"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/12/06-10:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به اطلاع می رساند کارگاه طراحی سوال و بارگزاری در سامانه سبا در تاریخ 99/12/12 ساعت 13 تا 14:30 توسط دکتر مسیح صبوری و دکتر علیرضا طاهری به صورت وبینار برگزار می گردد.

لینک وبینار: https://meet.mui.ac.ir/saba/

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir