برگزاری کارگاه آموزش تغییرات و رفع نیازهای اجرایی درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از ساعت 11:30 تا 14:30 روز دوشنبه 97/11/29 کارگاه آموزش تغییرات و رفع نیازهای اجرایی درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده و با حضور مسؤول و کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، مسؤول و کارشناس مرکز رایانه دانشکده پزشکی و مسؤولین و متصدیان بارگذاری اطلاعات گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی برگزار گردید. در این جلسه علاوه بر آشنایی گروههای آموزشی با تغییرات سامانه، به نیازهای اطلاعاتی بارگذاران پاسخ داده شد. ارتقای سطح کیفی و کمی درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در دستور کار دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی قرار دارد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir