برگزاری کارگاه آموزشی سامانه نگاه در کارگاه آموزشی مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/13-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه کارگاه آموزشی سامانه نگاه در روز سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت 7:30 لغایت 9 صبح در محل مرکز کامپیوتر دانشکده پزشکی با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه، رئیس محترم دانشکده پزشکی و تعدادی از معاونین و مدیران محترم واحدهای معاونت آموزشی و معاونین محترم دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه که با هدف آشنایی و ورود اطلاعات در سامانه نگاه برگزار گردید ،جناب آقای دکتر صبری معاون محترم آموزشی دانشگاه در خصوص ضرورت وجود نرم افزار ثبت اعضای هیات علمی(نگاه) و مراحل طی شده به ایراد سخنرانی پرداختند ،سپس سرکار خانم دکتر ایزدی و آقای مهندس سعید بخش نکاتی را ذکر کرده و پس از آن اعضاء محترم جلسه با حضور کارشناسان فنی سامانه آغاز به ورود اطلاعات نموده ، نکات و نقطه نظراتشان را به صورت مکتوب در اختیار کارشناسان فنی سامانه قرار دادند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir