برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/06-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 98/11/2 با حضور جمعی از اعضاء هیات علمی گروه های پایه و بالینی کارگاه آشنایی با آئین نامه و شیوه نامه ارتقاء از ساعت 8 صبح  12 در تالار دکتر حکمی برگزار گردید. در این کارگاه آقای دکتر بهرامیان دبیر کمیته منتخب دانشکده پس از ارائه مباحث نحوه تنظیم فرم گزارش فعالیت های آموزشی و پژوهشی را برای شرکت کنندگان بیان نمودند و سوالات حاضرین در این خصوص پاسخ داده شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir