برگزاری چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/17-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهل و چهارمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی همزمان با سراسر کشور در روز پنجشنبه مورخ 96/2/14 با حضور 1117 نفر داوطلب در دانشکده پزشکی اصفهان برگزار گردید. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir