برگزاری چهل و ششمین دوره امتحانات پذیرش دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز  پنجشنبه مورخ 97/12/2 از ساعت 9 الی 13 چهل و ششمین دوره امتحانات پذیرش دستیاری در ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همزمان با سراسر کشور برگزار گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir