برگزاری چهارمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-13:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمین کارگاه اعتبار بخشی آموزشی از ساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/9/4 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتبار بخشی آموزشی، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه استانداردهای فصل اول اعتبار بخشی آموزشی همراه با شیوه نامه نظر سنجی فراگیران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir