برگزاری چهارمین و آخرین شورای مشترک گروه های پایه و بالینی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-14:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 97/12/15 از ساعت 10 الی 12 چهارمین و آخرین جلسه شورای مشترک گروه های پایه و بالینی در سال جاری در تالار دکتر ادیب با حضور مدیران محترم گروه های پایه و بالینی برگزار شد و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir